Taksówki powietrzne / Air Taxi
Wynajem samolotów i helikopterów 24/7

Dotacje EU


23.09.2016  /  Odwołanie postępowania ofertowego

Ze względu na problemy techniczne przy obsłudze postępowania ofertowego, zgłaszane przez oferentów błędy przy pobieraniu załączników oraz nierówną w czasie dostępność złożenia oferty przez wszystkich zainteresowanych firma MAX BERGER AVIATION informuje o odwołaniu postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 14.09.2016.

Postępowanie zostanie rozpisane ponownie po rozwiązaniu problemów technicznych o czym poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.  

Za wynikłe niedogodności przepraszamy


14.09.2016  /  Postępowanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Firma MAX BERGER AVIATION przygotowuje się do realizacji projektu pt. „Wprowadzenie nowatorskiej e-usługi JETBOOK.eu w sprzedaży i organizacji przelotów prywatnymi samolotami dyspozycyjnymi”, aplikując jednocześnie o dofinansowanie w ramach Działania: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

Na potrzeby realizacji w/w projektu, w drodze postępowania ofertowego, zamierza wyłonić w drodze konkursu wykonawcę usługi opracowania i wdrożenia dedykowanej platformy internetowej za pomocą której będzie uruchomiona i świadczona e-usługa JETBOOK.eu – organizacja prywatnych lotów pasażerskich, cargo, medycznych, technicznych/inżynieryjnych. 

Zapraszamy do składania ofert.
Dokumentacja dotycząca zasad i sposobu składania ofert dostępna poniżej oraz w siedzibie firmy ul. Księżycowa 3/34, 01-934 Warszawa

Zapytanie ofertowe: http://www.transfer.callandfly.pl/jetbook/zapytanie.pdf
Załącznik 1: http://www.transfer.callandfly.pl/jetbook/zalacznik1.doc
Załącznik 2: http://www.transfer.callandfly.pl/jetbook/zalacznik2.pdf
Załącznik 3: http://www.transfer.callandfly.pl/jetbook/zalacznik3.pdf


 

UNIA EUROPEJSKA


Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 roku nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.


PROGRAM REGIONALNY


Dzięki ujednoliconemu budżetowi Unii Europejskiej sprostanie wyzwaniom jest tańsze i skuteczniejsze niż gdyby każde państwo członkowskie miało stawiać im czoła samemu. W ten sposób od ponad 40 lat Unia realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną. Jej głównym celem jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co zwiększa konkurencyjność krajów członkowskich i samej Unii na globalnym rynku.


WOJ. PODKARPACKIE


Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Tym samym objęło obszar podobny do dawnego województwa rzeszowskiego sprzed reformy w 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego). Obecnie województwo zajmuje powierzchnię 17 845,76 km² i zajmuje 11. miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2,13 mln osób)[2] znajduje się na 9. miejscu w Polsce. Jest najdalej wysuniętym na południe województwem Polski.

W 2012 r. produkt krajowy brutto woj. podkarpackiego wynosił 62,4 mld zł, co stanowiło 3,9% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 29,3 tys. zł (70,0% średniej krajowej), co plasowało podkarpackie na ostatnim miejscu względem innych województw.