Call&Fly

Klauzula informacyjna RODO

Air Taxi

Call&Fly

Klauzula informacyjna RODO

Air Taxi

Realizując art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczamy iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MAX BERGER AVIATION Maciej Kowalczyk Sp. k., ul. Księżycowa 3/34, 01-934 Warszawa, NIP: 5223232916, której celem jest aby Państwa dane osobowe były chronione zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Adres mailowy do kontaktu w sprawie informacji dotyczących danych osobowych rodo@callandfly.pl.

Podstawa prawna, cele i terminy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane są w celu:

Przedstawienia oferty handlowej, działań marketingowych i obsługi newsletter’a na podstawie uzyskanej zgody klienta.
Podstawa prawna. Rozporządzenie art. 6 ust.1 lit. A
Długość okresu przetwarzania: Do czasu wycofania zgody. Zgodę można cofnąć w każdym momencie na stronach internetowych callandfly.pl oraz pod adresem rodo@callandfly.pl

Przygotowania, zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawartej z klientem umów.
Podstawa prawna. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. B
Długość okresu przetwarzania danych:

 • Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji działalności do końca roku kalendarzowego, w którym upływa dwudziestoletni letni okres od momentu pozyskania danych osobowych.
 • W przypadku gdy umowa nie została zawarta, przez okres dwudziestu lat od momentu pozyskania danych osobowych.

Wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Podstawa prawna, Rozporządzenie art. 6 ust. 1 lit. C.
Długość okresu przetwarzania: Do czasu wypełnienia przez Max Berger Aviation obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa.

Ochrony prawnie uzasadnionego interesu administratora w szczególności monitoringu świadczonych usług.
Podstawa prawna. Rozporządzenie, art.6 ust 1 lit. F.
Długość okresu przetwarzania: Nie dłużej niż 90 dni.

Kategorie danych osobowych przetwarzane przez Max Berger Aviation Sp. k. jako administratora danych osobowych:
 • Dane osobowe np. Imię Nazwisko
 • Dane kontaktowe, np. numer telefonu, adres zamieszkania, adres mailowy
 • Dane identyfikacyjne, np. numer paszportu, numer wizy.

W przypadku usług realizowanych poza obszar unii europejskiej, może powstać konieczność przekazania danych osobowych do państw trzecich na podstawie międzynarodowych umów. Podstawa prawna Rozporządzenie art 49 pkt.1 lit.b.

Odbiorcami twoich danych osobowych mogą być:
 • Organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. agenci handlowi, firmy lotnicze, dostawcy usług lotniskowych, dostawcy IT, usługi księgowe i innych usług niezbędnych do realizacji zawartych umów
 • Podmioty świadczące usługi audytorskie i prawne.

Dostęp do Twoich danych maja też upoważnieni pracownicy i współpracownicy Max Berger Aviation w zakresie niezbędnym do realizacji elementów umowy.
W sprawie szczegółowej listy odbiorców danych osobowych prosimy o kontakt mailowy rodo@callandfly.pl

Informacja o prawach naszych klientów
 • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez są niezgodnie z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 • Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem
 • Masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych.
 • Masz prawo do otrzymania od administratora danych, Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
 • W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez administratora danych, Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy z wyjątkiem danych uzyskiwanych na podstawie udzielonej przez klienta zgody na otrzymywanie oferty handlowej i marketingowej.