Call&Fly

Europejski Kongres Gospodarczy 2017 – General Aviation, potencjał europy centralnej

Air Taxi

Mieliśmy ogromną przyjemność być jednym z gości oraz prelegentem Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2017 podczas
panelu „General Aviation – potencjał Europy Centralnej” w dn. 11.05.2017.
Panel dotyczył rozwoju rynku General Aviation w Polsce oraz potencjału Europy Centralnej w zakresie lotów biznesowych, a rozmawialiśmy na nim o:

  • Możliwościach rozwoju sektora GA, jego specyfice i potrzebach na Polskim rynku
  • Dostępnej w Polsce flocie prywatnych i firmowych statków powietrznych oraz o ich komercyjnym wykorzystaniu w przewozie lotniczym
  • Stanie infrastruktury lotniskowej – potencjale mniejszych lotnisk, szansach rozwoju i płynących z tego korzyściach
  • Regulacjach i procedurach w dużych portach lotniczych w kontekście ułatwienia funkcjonowania GA

Udział w dyskusji wzięli:
P. Maciej Kowalczyk – Prezes / Call&Fly, część Max Berger Aviation Group
P. Artur Tomasik – Prezes / Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
P. Bogdan Traczyk – Prezes / Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
P. Jaroslaw Bulanda – Prezes / Śląski Klastr Lotniczy w Czechowicach
P. Sebastian Litwiński – Dyrektor handlowy / HondaJet Central Europe
P. Grzegorz Wydmański – Dyrektor handlowy / JetStory Sp. z o.o.
Moderujący dyskusję:
P. Redaktor Krzysztof Krawcewicz – Przegląd Lotniczy

Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom oraz wszystkim przybyłym gościom za obecność i uwagę.