Call&Fly

Ekskluzywne spotkanie z Gulfstream Aerospace

Air Taxi

Call&Fly miało zaszczyt uczestniczyć w dn 22.02.2024 w prestiżowym spotkaniu organizowanym przez Gulfstream Aeropace w Wiedniu. To uznanie dla naszej pozycji w branży lotniczej i potwierdzenie zaangażowania w rozwój innowacji oraz doskonałości operacyjnej.
Dziękujemy Gulfstream Aerospace Corporation, Loyd’s Aviation Group za zaproszenie i cieszymy się na przyszłą współpracę w sektorze lotnictwa biznesowego. Cenimy okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń.